Publikacje

BADANIA KLINICZNE I PUBLIKACJE

dotyczące leków wytwarzanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ w Busku Zdroju

1) „Ocena Kliniczna maści borowinowej w leczeniu chorych z urazami narządu ruchu”

Klinika Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Lublinie

Prof.dr hab. Tomasz Mazurkiewicz

2)“ Ocena kliniczna żelu borowinowego “ reumogel “ w objawowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów „.

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

Prof. dr hab. Med. Stanisław Sierakowski

Dr n. med. Elżbieta Muklewicz

3)„ Maść borowinowa w miejscowej terapii przeciwbólowej rwy kulszowej i ramiennej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa „.

Wojewódzki Oddział Reumatologii Szpitala im. Św. Łukasza w Końskich.

Dr n. med. Józefa Gawęda REUMATOLOGIA, 1997, TOM XXX,3 4)„ Ocena kliniczna maści borowinowej w leczeniu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa .”

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

Prof. dr hab. Krystyna Bernacka

Dr n. med. Elżbieta Muklewicz

5)„Wyniki badań biodostępności związków humusowych i mineralnych z preparatu borowinowego PELOGEL produkowanego przez Firmę „ SULPHUR ZDRÓJ exim w Busku Zdroju.”

Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Poznań, Instytut Naukowo-Badawczy PZH w Warszawie.

Dr n. farm. Teresa Latour.

6)„ Wyniki zastosowania żelu „ bals sulphur „ w fonoforezie (ultrasonoforezie) w chorobie zwyrodnieniowej stawu barkowego i kolanowego „.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach Kierownik Kliniki Prof. dr hab.med. E.J. Kucharz

Prof. dr hab. med, Zbigniew Gburek

mgr Adam Kustra

BALNEOLOGIA POLSKA, tom XLII, 2000, 2.1-2.

7)„ Ocena kliniczna plastrów borowinowych „ reumoplast forte „ w objawowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa”.

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

Dr n. med. Elżbieta Muklewicz

Dr n. med. Piotr Klimiuk

8)„ Ocena skuteczności żelu siarczkowo-siarkowodorowego „ bals sulphur „w leczeniu objawowym ręki reumatoidalnej ”.

Wojewódzki Oddział Reumatologii Szpitala im. Św. Łukasza w Końskich.

Dr n. med. Józef Gawęda

9) Wyniki leczenia żelem Bals sulphur u chorych z urazami narządu ruchu

Klinika Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Lublinie

Prof.dr hab. Tomasz Mazurkiewicz

10)„ Ocena Kliniczna maści borowinowej u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów „

Katedra i Klinika Balneologii Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Irena Ponikowska

Dr n. med. Józef Gawęda

11)„ Wstępna ocena kliniczne maści borowinowej ( nowej postaci recepturowej borowiny) w leczeniu objawowym chorych z fibromialgią

Oddział Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej w Busku Zdroju.

Dr n. med. Józef Gawęda

BALNEOLOGIA POLSKA, tom XXXVI, zeszyt 3-4,1994.

12) „ Ocena Kliniczna żelu siarczkowego bals sulphur w leczeniu chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”.

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

Prof. dr hab. Med. Krystyna Bernacka

Dr n. med. Elżbieta Muklewicz REUMATOLOGIA 1998 T XXXVI,4 13) „Ocena maści borowinowej w leczeniu objawowym chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych”. Oddział Reumatologii Szpitala im. Św. Łukasza w Końskich.

Dr n. med. Józef Gawęda

Dr n. farm. Roman Duda REUMATOLOGIA, 1992 tom XXX,1,44 14The influence of „ bals sulphur” phonophoresis on the clinical manifestations of rheumatid arthritis”

Prof. dr hab. med. Mirosław Janiszewski

Prof. dr hab. med. Józef Drzewoski

International Peat Society

German Peat Society

Section VI Medicine and Relneology

Bad Pyrmont, 1994

15) „ Ocena kliniczna żelu borowinowego reumogel w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów „

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

Dr n. med. Elżbieta Muklewicz, Dr n.med.Piotr Klimiuk

REUMATOLOGIA 2002.T,40,3

16)„ Ocena kliniczna maści borowinowej w leczeniu ambulatoryjnym chorych z zespołami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa”.

Klinika Neurologiczna Instytutu Medycyny Wewnętrznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Chmielewski

BIULETYN WAM, 1996/1997 R.Tom XXXIX/XL,2.14

17)„ Ocena Kliniczna żelu przeciwreumatycznego „ bals sulphur „ jako czynnika wspomagającego rehabilitację leczniczą u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów”.

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Akademii Medycznej w Łodzi.

Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej w Łodzi.

Prof. dr hab. med. Mirosław Janiszewski

Prof. dr hab. med. Józef Drzewoski REUMATOLOGIA, 1994, tom XXXII,3 18)„ Ocena kliniczna maści borowinowej w leczeniu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa”

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

Prof. dr hab.med. Krystyna Bernacka

Dr n. med. Elżbieta Muklewicz REUMATOLOGIA 3 tom XXXVI,1998 19)„ Kliniczna i ankietowa ocena borowinowego żelu stomatologicznego „ Pelogel „.

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Period ontologii

Zakład Period ontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Prof. dr n. med. Jadwiga Banach

20)Badania kliniczne i cytologiczne mineralnej pasty do zębów „ sulphodent „ 2001r.

Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia.

Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.

Kierownik Zakładu dr n. med. Barbara Urbaniak

21)“ Badanie biodostepności składników mineralnych + organicznych borowin przy użyciu membran ( błon) dializacyjnych.

Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu.

Instytut Naukowo –Badawczy.

Dr n. farm. Teresa Latour BALNEOLOGIA POLSKA, tom XLIII,z 1-2,2001 22) „ Pelogel w leczeniu uzupełniającym zapalenia przyzębia dorosłych (AP).”

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii

Zakład Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach

MAGAZYN STOMATOLOGICZNY, Listopad 1998, nr 11(88) rok VIII

23) „ Ocena kliniczna szamponu leczniczego do mycia włosów „ ZDRÓJ

Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej w Lublinie.

Prof. dr hab. med. Barbara Lacewicz-Toruń

Dr n. med. Grażyna Chodorowska

PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY nr 2 tom 88, marzec/kwiecień 2001

24) Badanie kliniczne preparatu borowinowego Pelogel w leczeniu zapalnych periodontopatii”.

Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.

Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia.

Prof. dr hab. Teresa Jędrzejewska

25) ”Ocena Aplikacyjna ( użytkowa) preparatu do pielęgnacji paznokci AGDA PLUS.

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST S.C.

Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Badań mgr Irena Kruszelnicka – Szapałas

Lekarz Dermatolog Barbara Lorenc- Karpińska Specjalista chorób skórnych i wenerycznych.

26) Ocena Aplikacyjna ( użytkowa ) żelu siarczkowego – hypoalergicznego

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA – TEST Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Badań mgr Irena Kruszelnicka-Szapałas

Opracowujący Wyniki: mgr inż. Krystyna Paweł-Jaworska

Lekarz Dermatolog Małgorzata Polkowska Specjalista chorób skórnych i wenerycznych.

27)Ocena Aplikacyjna ( użytkowa ) żelu borowinowego – hypoalergicznego

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA – TEST Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Badań mgr Irena Kruszelnicka-Szapałas

Opracowujący Wyniki: mgr inż. Krystyna Paweł-Jaworska

Lekarz Dermatolog Małgorzata Polkowska Specjalista chorób skórnych i wenerycznych.

28) Ocena Kliniczna pasty do zębów Sulphodent przekazanej do oceny przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój z Buska Zdroju

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii

Zakład Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach

29) Ocena Aplikacyjna ( użytkowa ) Borowiny plus

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA – TEST Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Badań mgr Irena Kruszelnicka-Szapałas

Opracowujący Wyniki: mgr inż. Krystyna Paweł-Jaworska

Lekarz Dermatolog Małgorzata Polkowska Specjalista chorób skórnych i wenerycznych.

30) Ocena Aplikacyjna ( użytkowa ) szamponu ZDROJOWEGO

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA – TEST Zakład

Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Badań mgr Irena Kruszelnicka-Szapałas

Opracowujący Wyniki: mgr inż. Krystyna Paweł-Jaworska

Lekarz Dermatolog Małgorzata Polkowska Specjalista chorób skórnych i wenerycznych.

31) Ocena Aplikacyjna ( użytkowa ) odżywki ZDROJOWEJ

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA – TEST Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Badań mgr Irena Kruszelnicka-Szapałas

Opracowujący Wyniki: mgr inż. Krystyna Paweł-Jaworska

Lekarz Dermatolog Małgorzata Polkowska Specjalista chorób skórnych i wenerycznych.

32Skuteczność terapeutyczna żelu borowinowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

Stanisław Sierakowski, Elżbieta Muklewicz, Piotr A. Klimiuk

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

REUMATOLOGIA 2 tom 42 strona 312, Warszawa 2004.

33Mineralny szampon leczniczy „ZDRÓJ”na bazie solanki siarczkowej z uzdrowiska Busko Solec w leczeniu łuszczycy i łojotokowego zapalenia skóry głowy.

Katedra i Klinika Dermatoligii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Kierownik :Dr hab.n.med.Grażyna Chodorowska prof. nadzwyczajny.

34) Skuteczność terapeutyczna plastrów borowinowych ( reumoplast forte) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku.

Pol. Merk. Lek., 2004,XVI,94.344